kobiety.net.pl

Nazwa: Hasło:
 
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
» Polityka cookie Kobiety.net.pl

Strona główna   Dom   Kariera   Rodzina   Styl   Zdrowie   Związki   Życie   Klub  

 
Szukaj

   

 
Ankieta
Czy kobiety w Polsce są dyskryminowane w pracy?

 
 

Gender Mainstreaming: by zapobiec dyskryminacji kobiet
2009/10/1 12:20:00

Od października 2009 r. w WSP TWP w Warszawie rozpoczyna się drugi cykl bezpłatnych kursów Gender Mainstreaming. Mają one na celu przygotowanie pracodawców do działań z zakresu wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn w firmach.


Terminem Gender Mainstreaming określa się włączanie polityki równości płci w zakres działań prowadzonych przez firmę. Realizacja projektów zwiększających społeczną wiedzę na temat tego zagadnienia, stanowi jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej oraz jest jednym z Millenijnych Celów Rozwoju, do realizacji których zobowiązało się 192 państw członkowskich ONZ. Projekty związane z tą sferą mają na celu przeciwstawianie się negatywnym skutkom stereotypowej roli społecznej płci.

- Stereotypowe określenie ról społecznych związanych z płcią bardzo silnie wpływa na sposób postrzegania i traktowania pracowników przez pracodawcę - mówi Kamila Jeżowska, koordynator Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia". - Problem ten na rynku pracy dotyczy szczególnie kobiet, które doświadczają dyskryminacji - w dostępie do zatrudnienia, awansu, wysokości wynagrodzeń. Dobra wiadomość jest jednak taka, że coraz więcej firm zaczyna rozumieć problem i stwarzać równe szanse dla kobiet i mężczyzn. Na problem można spojrzeć też oczami mężczyzn - wdrożenie polityki równości płaci w firmie da im np. możliwość korzystania z urlopu tacierzyńskiego. Większa świadomość problemu Gender wraz z wdrożeniem odpowiednich strategii zarządzania personelem przyczynia się do skuteczniejszego wykorzystywania potencjału zatrudnionych osób. A zarządzanie różnorodnością przekłada się na skuteczność i zysk firmy.

Tematyka zajęć prowadzonych podczas kursu Gender Mainstreaming w ramach Projektu realizowanego przez WSP TWP w Warszawie obejmie takie zagadnienia jak: podstawy Gender Mainstreaming, rola płci na rynku pracy i jej oddziaływanie na rozwój zawodowy, polityka równych szans - narzędzia i działania antydyskryminacyjne. Uczestnicy dowiedzą się dodatkowo, jak zarządzać organizacją przy zachowaniu równości płci, jak wygląda polityka równych szans, w jaki sposób chronić prawa dyskryminowanych osób oraz jak opracować koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającą rolę płci pracowników.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział i zakres nabytych kompetencji.

Zajęcia są prowadzone w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" współfinansowanego przez Unię Europejską w oparciu o Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe informacje na temat kursu można znaleźć na stronie uczelni .


()


 
 

WyslijPowiadom znajomego DrukujWersja do druku LinkDodaj link Kanal RSSKanal RSS

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj podobne. Kliknij i wybierz temat: Gender mainstreaming, dyskryminacja, prawa kobiet, prawa pracownicze, równouprawnienie, urlop tacierzyński


 


 


 

Ta pizza jest jedną z najłatwiejszych, a jednocześnie najsmaczniejszych. Jedyna trudność to "lepienie pieroga", ale nawet niekształtna smakuje znakomicie.»